Betydningen av

FDV

FDV, eller FDV-dokumentasjon, er en samlebetegnelse for dokumentasjon som beskriver hvordan en bygning eller en installasjon skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes (FDV) etter at den er ferdigstilt. FDV-dokumentasjon er viktig for å sikre at bygninger og installasjoner fungerer som de skal over tid, og for å sørge for at de opprettholder sin funksjonalitet og verdi.

FDV-dokumentasjon kan omfatte en rekke ulike dokumenter, som for eksempel:

  • Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner: Beskrivelser av hvordan ulike installasjoner og systemer skal driftes og vedlikeholdes, samt rutiner for service og reparasjoner.
  • Tegninger og planer: Oversikter over bygningens eller installasjonens oppbygging og plassering av ulike komponenter, som rør, kabler, tekniske anlegg, etc.
  • Produktspesifikasjoner: Beskrivelser av produkter som er brukt i bygningen eller installasjonen, for eksempel ventilasjonsanlegg, varmepumper eller andre tekniske systemer.
  • Garantidokumentasjon: Dokumentasjon som beskriver vilkårene for garantier fra produsent eller leverandør av utstyr og materialer som er brukt i bygningen eller installasjonen.
  • Sikkerhetsinstruksjoner: Instruksjoner for bruk og håndtering av installasjoner og utstyr for å sikre at disse brukes på en sikker måte.

FDV-dokumentasjon er viktig for å sikre at bygninger og installasjoner fungerer optimalt over tid, og for å sørge for at de opprettholder sin verdi og funksjonalitet. FDV-dokumentasjonen skal oppbevares på en slik måte at den er lett tilgjengelig for de som trenger den, for eksempel vedlikeholds- og servicepersonell eller byggeiere.

Tilbake til ordboka